Blue Flower

 

 Lääkehoito (mm. lääkkeiden jakaminen, injektioiden pistäminen)

 Verinäytteidenotto

 Verenpaineen mittaaminen ja seuranta

 Korvahuuhtelu

 Peseytymisapu

 Haavahoito

 Tikkien ja hakasten poisto

 Asiointipalvelu (esim. kauppa, pankki ja apteekki)

 Saattamisapu

 Siivous

 Pyykki- ja vaatehuolto

 Ruoanlaitto ja leipominen

 Ulkoiluapu

 

Lauran Kotiapu toimii myös Eksoten omaishoidon palveluseteliyrittäjänä.

 

Palveluiden tarve suunnitellaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan kirjallinen palvelusopimus.